profesor Kazimierz Korus:

 w starożytności nauka zawodu była powiązana z formacją charakteru

Reklamy