Zapraszamy do zapoznania się z „Tezami kongresowymi”

Kilkutygodniowe prace koncepcyjne i refleksja nad obecnym i przyszłym statusem humanistyki w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych zaowocowały przygotowaniem „Tez kongresowych”, które poddajemy także Państwa refleksji. Mamy nadzieję, że pozwolą one uporządkować nasze rozważania i staną się przyczynkiem do ważnej debaty w środowisku akademickim polskich PWSZ.

Tezy pogrupowane zostały w bloki tematyczne, zgodne z programowymi panelami dyskusyjnymi. Zapraszamy do działu „Materiały”.