Franciszek Ziejka

Profesor honorowy Uniwersytetu Jagiellońskiego, (ur. w 1940 roku, od czasu studiów związany z UJ. Historyk literatury i kultury polskiej, autor kilkunastu monografii  naukowych.  Pod jego redakcją ukazało się ok. 20 prac zbiorowych.

Przez wiele lat kierował w Instytucie Polonistyki UJ Katedrą Literatury Polskiej XIX wieku. W latach 1990-1993 był dziekanem Wydziału Filologicznego UJ, następnie przez dwie kadencje prorektorem UJ, a w latach 1999 – 2005 sprawował funkcję rektora UJ. Przez sześć lat  przewodniczył  Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa, a przez trzy lata był przewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (2002 – 2005). Jest członkiem czynnym Polskiej Akademii Umiejętności. Przewodniczy Radzie Muzeum Narodowego  w Krakowie, jest członkiem m.in. Rady Muzeum Historycznego Miasta Krakowa oraz Rady Muzeum „Zamek Królewski na Wawelu”. Od wielu lat reprezentuje Polską Akademię Umiejętności w Association  Bibliothèque Polonaise de Paris (instytucja będąca formalnie właścicielem Biblioteki Polskiej w Paryżu); wchodzi także w skład Conseille Scientifique tejże Biblioteki. Jest członkiem Komisji ds. Etyki w Nauce przy Polskiej Akademii Nauk oraz Kapituły  Nagród Premiera Rządu RP.

Wykładał ponad siedem lat na uniwersytetach francuskich (w Aix-en-Provence oraz w Paryżu); natomiast na Uniwersytecie  Narodowym w Lizbonie założył pierwszy w dziejach Portugalii lektorat języka i kultury polskiej. Jest członkiem komitetów redakcyjnych kilku pism naukowych. Od 2005 roku przewodniczy Społecznemu Komitetowi Odnowy Zabytków Krakowa. Jest przewodniczącym Rady Fundacji Panteon Narodowy w Krakowie. Pięć uniwersytetów polskich nadało mu godność doktora honoris causa. Posiada honorowe obywatelstwo Tarnowa, Sanoka i Radłowa. Otrzymał liczne odznaczenia polskie i zagraniczne, m.in. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Gloria Artis,  Wielki Złoty Krzyż za Zasługi na Rzecz Republiki Austrii, Palmes Academiques, Ordre National du Mérite, Legia Honorowa (Chevalier), Krzyż Mauthausen Pro meritis, Grande Oficial da Ordem do Mérito (Portugalia), Wielki Krzyż Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec.

Książki autorskie

 1. W kręgu mitów polskich, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1977, s. 280, 2 nl., 6 k. Wydanie drugie jako „Wesele” w kręgu mitów polskich. Wydawnictwo Literackie,  Kraków 1997, s. 440, 13 k.  Wersja francuskojęzyczna pt. Mythes polonais. Autor de „La noce” de Stanisław Wyspiański. Un siècle après la première théâtrale du plus  connu des  drames polonais. Traduit du polonais et annoté par Jędrzej  Bukowski, Presses Universitaires du Septentrion, Villeneuve-d’Ascq 2001, p. 363, 2.
 2. Studia polsko-prowansalskie. Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie. Prace  Komisji Historycznoliterackiej Nr 38. Komitet Redakcyjny. Przewodniczący: Jan Nowakowski. Członkowie: Olga Dobijanka-Witczak, Stanisław Eile, Bolesław Faron, Henryk Markiewicz, Marian Stępień, Tadeusz Ulewicz, Tomasz Weiss, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977, s. 122, 2 nl.
 3. Moje spotkania z Portugalią, Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków 1983, s. 109. Przedruk w tomie pt. Moja Portugalia. Tryptyk europejski [I], Kraków 2008, s. 69 – 187.
 4. Panorama Racławicka, Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków 1984, s. 108, 40 k., 4 tabl.; Wydanie drugie (zmienione) pt. Panorama Racławicka. Rada Redakcyjna: Mariusz Hermansdorfer, Romuald Nowak, Michał Łoś-Tynowski, Wiesława Wilczyńska-Koper. Opracowanie graficzne: Roman Kowalik. Autor zdjęć: Edmund Witecki. Podpisy pod zdjęciami: Romuald Nowak. Przekład na język niemiecki: Agata Janiszewska. Przekład na język angielski: Hanna Szłapka, Bartłomiej Madejski, Klub „Skotnica” Wydawnictwo, Wrocław 1998, s. 97, 1 nl.
 5. Złota legenda chłopów polskich, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1984, s. 422, 2 nl., 24 k.
 6. Paryż młodopolski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993, s. 287, 1 nl., 2 k. Przedruk w tomie pt. Mój Paryż. Tryptyk europejski [II], Kraków 2008, s. 97 – 412.
 7. Nasza rodzina w Europie. Studia i szkice. Wyd. I, TAiWPN Universitas, Kraków 1995, s. 246, 2 nl.
 8. Poeci. Misjonarze. Uczeni. Z dziejów kultury i literatury polskiej, TAiWPN Universitas, Kraków 1998, s. 346, 1 nl
 9. Miasto poetów. Studia i szkice, TAiWPN Universitas, Kraków 2005, s. 538, 1 nl.
 10. Gaudium Veritatis, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin  2005, s. 123, 1 nl., k. 1.
 11. Moja Portugalia. Tryptyk europejski [I], TAiWPN Universitas, Kraków 2008, s. 398, k. 12.
 12. Mój Paryż. Tryptyk europejski [II], TAiWPN Universitas, Kraków 2008, s. 609, 3 nl., k. 8.
 13. Odkrywanie świata. Rozmowy i szkice. Syndrom Krakowa. Seria pod redakcją Adama Lejczaka, Księgarnia Akademicka, Kraków 2009, s. 282, 2 nl.
 14. Serce Polski. Szkice krakowskie, Księgarnia Akademicka, Kraków 2010, s. 254, 1 nl., k. 4.
 15. Mistrzowie słowa i czynu, Księgarnia Akademicka, Kraków 2011, s. 493, ilustr.
 16. Polska poetów i malarzy. Z dziejów walki o tożsamość narodu w czasach niewoli. Redakcja i koordynacja prac redakcyjnych Joanna Kułakowska-Lis. Wydanie I, Wydawnictwo BOSZ, Olszanica 2011, s. 486, ilustr. Za książkę tę autor otrzymał  w dniu 21  kwietnia 2012 roku „Feniksa” – nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Katolickich. W uzasadnieniu napisano: Za książkę-przesłanie, kształtującą w czytelnikach „zdrowego ducha patriotyzmu”, umiłowania narodowej literatury i ojcowizny, wyrosłej z chrześcijańskich tradycji. Publikacja ukazuje, że miłość do ojczyzny malarzy i poetów z epoki narodowej niewoli stanowi sam rdzeń polskiej kultury i samoświadomości społecznej. Dzieło literacko i  rzeczowo wyjątkowe, oczarowujące elegancją stylu i nośnością interpretacyjną. Zasługuje  bezwzględnie, by wejść do skarbca  klejnotów współczesnego pisarstwa.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s